Daria Paprocka

Job Title

academic lecturer

Organization

Marbella International University Centre

Country

Poland

Area of Expertise

 • Conflict
 • Gender and constitutions
 • Diversity
 • Customary governance/legal pluralism
 • Human rights
 • Judicial system design
 • Minority issues
 • Participation
 • Power sharing (horizontal/vertical)
 • Religion
 • Security sector

Publications

·       Combat sports and Ethos of the Warrior in Central Asia (Sporty walki a etos wojownika w Azji Centralnej), in: Sport in the World of Islam (Sport w świecie islamu), ed. Katarzyna Górak-Sosnowska, 2016

·       Even the Smallest Autonomies Matter, New Eastern Europe, 4 (XIII)/2014;

·       Gagauzia in the context of Moldova’s integration process with UE (Gagauzja w kontekście procesu integracji Mołdawii z Unią Europejską), in: Moldova and European Union (Mołdawia i Unia Europejska - od współpracy do integracji), ed. Beata Piskorska, Marcin Kosienkowski, 2014;

·       Nancy Dupree – woman who loves Afghanistan (Nancy Dupree – kobieta, która kocha Afganistan) – Middle East (Bliski Wschód) 2010;

·       Political thought of Taliban (Myśl polityczna Talibów) – Polish Diplomatic Review (Polski Przegląd Dyplomatyczny), nr 2 (53) 2010;

·       Opium in Afghanistan (Opium w Afganistanie) – Gdańsk International Studies (Gdańskie Studia Międzynarodowe), 2009, Vol. 7 (nr 1-2);

·       Azeris comdemned to Aliyevs Dynasty (Azerowie skazani na dynastię Alijewów) – Gazeta Wyborcza, 13 January 2009;

·       Afghanistan Development Strategy (Strategia Rozwoju Afganistanu) – Polish Diplomatic Review (Polski Przegląd Dyplomatyczny) 2008, # 5 (45);

·       Afghanistan – local administration (Afganistan Administracja na szczeblu lokalnym), Between East and West (Między Wschodem a Zachodem) Vol. I, 2008;

Contact Form