မီဒီယာအရင်းအမြစ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် မတူညီသောအစိုးရအဆင့်များအကြား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမျှဝေခြင်းနှင့်ခွဲဝေခြင်းနှစ်ခုစလုံးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာယန္တရားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွင် ပြည်နယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးများ သို့မဟုတ် စီရင်စုများကဲ့သို့သော နယ်မြေများသည် သဘောတူညီထားသောစည်းမျဥ်းများနှင့်အညီ ဗဟိုအဆင့်၌ အာဏာများကိုခွဲဝေသကဲ့သို့ များပြားသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအာမခံထားသည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုရရှိသည်။

အင်တာနေရှင်နယ်အိုင်ဒီယာ၏ MyConstitution အစီအစဉ်အနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်၏အခြေခံသဘောတရားနှင့် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျော့ချရေးအကြားရှိခြားနားချက်များ၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်၏အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်ကိစ္စရပ်များ၊ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရှိတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း၊ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မတူညီသောအစိုးရအဆင့်အကြားပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်းစသော အကြောင်းအရာများကိုမိတ်ဆက်ထားသည့် ပို့ချချက်နှင့်ပါဝါပွိုင့်တင်ပြချက်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေး
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဘာလဲ။ (မြန်မာစာတန်းထိုးကို Youtube မှကြည့်ရှုပြီးရွေးချယ်ယူနိုင်သည်။)
ဤသင်ပုန်းဖြူကာတွန်းဗီဒီယိုသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပံ့ပိုးရာမှာ အင်တာနယ်ရှင်နယ်အိုင်ဒီယာ၏ နိုင်ငံရေးနီတိအသိပညာမျှဝေရေး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစနစ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခ
d
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဘာလဲ။ (မြန်မာစာတန်းထိုးကို Youtube မှကြည့်ရှုပြီးရွေးချယ်ယူနိုင်သည်။)

ဤသင်ပုန်းဖြူကာတွန်းဗီဒီယိုသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပံ့ပိုးရာမှာ အင်တာနယ်ရှင်နယ်အိုင်ဒီယာ၏ နိုင်ငံရေးနီတိအသိပညာမျှဝေရေး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစနစ်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ပညာရှင်မဟုတ်သောသူများအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဘာလဲ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဘယ်လိုရေးဆွဲသလဲနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်သလဲဆိုတာကို နားလည်နိုင်စေရန်အဓိကထားရှင်းပြထားသည်။ ဤဗီဒီယိုကို အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာမှတဆင့်မျှဝေခြင်းတို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသော်လည်း ဤအကြောင်းအရာပေါ်အခြေခံကာ ပိုမိုတဲ့ ဆွေးနွေးမှုများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေရန်ကောင်းမွန်သော အထွေထွေမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းမှုအဖြစ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (သို့) ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကဲ့သို့သော အခင်းအကျင်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။  အဓိကအချက်အလက်များ- ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရကိုလိုအပ်သော်လည်း ပြည်သူလူထုကို အလုပ်အကျွေးပြုရန်အတွက် အစိုးရကိုထိန်းချုပ်ရမည်။  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် အစိုးရကိုပင်စည်းနှောင်ထားသည့် အမြင့်ဆုံးဥပဒေဖြစ်သည်။  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် အာဏာကို စုစည်းပြီးထိန်းချုပ်ထားသည်။  ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေးကိုသတ်မှတ်သည်။  ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် အခြေခံအားဖြင့် ပြည်သူလူထုသာလျှင် အစိုးရကို ထိန်းချုပ်သူဖြစ်ကြောင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကသေချာစေသည်။ 

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို ဘယ်လိုရေးဆွဲသလဲ။ (မြန်မာစာတန်းထိုးကို Youtube မှကြည့်ရှုပြီးရွေးချယ်ယူနိုင်သည်။)
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် “ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူလူထု” မှ ရေးဆွဲထားသည်ဟုဆိုလေ့ရှိသော်လည်း အဲဒါကမည်သူကိုဆိုလိုပါသနည်း။ ဤဗီဒီယိုသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို မည်သို့ရေးဆွဲထားသည်ကို ရိုးရှင်းစွာမိတ်ဆက်ပေးထားသည်။ ကျယ်ပြန့်သည့်သဘောတူညီမှုနှင့
d
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို ဘယ်လိုရေးဆွဲသလဲ။ (မြန်မာစာတန်းထိုးကို Youtube မှကြည့်ရှုပြီးရွေးချယ်ယူနိုင်သည်။)

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် “ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူလူထု” မှ ရေးဆွဲထားသည်ဟုဆိုလေ့ရှိသော်လည်း အဲဒါကမည်သူကိုဆိုလိုပါသနည်း။ ဤဗီဒီယိုသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို မည်သို့ရေးဆွဲထားသည်ကို ရိုးရှင်းစွာမိတ်ဆက်ပေးထားသည်။ ကျယ်ပြန့်သည့်သဘောတူညီမှုနှင့် ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုသည် အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ကြောင်းကို အလေးပေးထားပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်‌ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပြည်သူလူထု (လူနည်းစုနှင့်ဖယ်ကျဥ်ခံလူများအပါအဝင် ပြည်သူလူထုအားလုံး) များပါဝင်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးထားသည်။ ယင်းကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွေးရေးအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွင် အားလုံးပါဝင်သောအဖွဲ့ဝင်နည်းလမ်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စနစ်ကျတဲ့ပြည်သူ့ထိဆွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ဆွေးနွေးမှုများမှလည်းကောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ကျယ်ပြန့်သည့်သ‌ဘောတူညီချက်များကိုတည်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးမှုများ၊ ညှိနှိုင်းမှုများနှင့် အပေးအယူများ အများအပြားပါဝင်သောကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်‌ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲမှုမူကြမ်းမစတင်မီ အကြိုဆွေးနွေးမှုများဖြင့် စတင်နိုင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုပြီးနောက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုအဆင့်တလျှောက်တွင်လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အောင်မြင်သောအဆုံးသတ်မှုဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များကို ဂရုတစိုက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲရန် နှင့် အားလုံးပါဝင်သော သဘောတူညီမှုဖြစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ 

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ။ (မြန်မာစာတန်းထိုးကို Youtube မှကြည့်ရှုပြီးရွေးချယ်ယူနိုင်သည်။)
ဤဗီဒီယိုတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို နားလည်ရလွယ်ကူတဲ့ဝေါဟာရများဖြင့် ဆွေးနွေးထားသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ပြဿနာမျာ
d
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများသည် ဘာကြောင့် အရေးကြီးသလဲ။ (မြန်မာစာတန်းထိုးကို Youtube မှကြည့်ရှုပြီးရွေးချယ်ယူနိုင်သည်။)

ဤဗီဒီယိုတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို နားလည်ရလွယ်ကူတဲ့ဝေါဟာရများဖြင့် ဆွေးနွေးထားသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ပြဿနာများအားလုံးကို ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစနစ်၏ အကျိုးကျေးဇူးများသည် များသောအားဖြင့် ရေရှည်နှင့်သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ သို့သော်လည်း ပုံပြင်ဆန်တဲ့ ‘Ruritania’ ဥပမာသုံး၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်၊ ဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ လူ့အခွင့်အရေးများ နှင့်ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အရေးကြီးသောတိုးတက်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြသထားသည်။ ယင်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏အကျိုးကျေးဇူးအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြုရန် အာဏာကိုကျင့်သုံးနိုင်စွမ်းနှင့်ဆန္ဒကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ယင်းမှတဆင့် စီးပွားရေးအရေးကိစ္စများ၊ ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နေ့စဉ်မူဝါဒများကို သက်ရောက်မှုရှိစေသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်နှင့်အမျှကောင်းမွန်စွာနှင့် ရေရှည်တည်တံ့စွာလုပ်ဆောင်ပါက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပြည်သူလူထု၏ဘဝများကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုကြသည်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းဆွေးနွေးကြစို့
“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းဆွေးနွေးကြစို့” ကာတွန်းဗီဒီယိုကို လူငယ်ပရိသတ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မဟုတ်သော ပရိသတ်များအနေဖြင့် နားလည်ရန်ခက်ခဲလှသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ သဘောတရားများကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် စိတ်၀င်စားဖွယ်ရာကောင်းသော နည်းလမ်းဖြင့်လေ့လာနိုင်စေရန် တင်ပြထားပါသည်။ လူငယ်များအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နားလည်စေရန်နှင့် ထိုမှတဆင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူငယ်များ ပြည့်ပြည့်၀၀ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ပါ၀င်မှုကို ဖော်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ဤကာတွန်းဗီဒီယိုအား ပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
d
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းဆွေးနွေးကြစို့

“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းဆွေးနွေးကြစို့” ကာတွန်းဗီဒီယိုကို လူငယ်ပရိသတ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်မဟုတ်သော ပရိသတ်များအနေဖြင့် နားလည်ရန်ခက်ခဲလှသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ သဘောတရားများကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် စိတ်၀င်စားဖွယ်ရာကောင်းသော နည်းလမ်းဖြင့်လေ့လာနိုင်စေရန် တင်ပြထားပါသည်။ လူငယ်များအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို နားလည်စေရန်နှင့် ထိုမှတဆင့် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူငယ်များ ပြည့်ပြည့်၀၀ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ပါ၀င်မှုကို ဖော်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ဤကာတွန်းဗီဒီယိုအား ပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ” အစရှိသည့် အဓိကကျသော မေးခွန်းများ၏ အဖြေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြနိုင်ရန် ကြွကြွရွရွရုပ်ပုံများ၊ လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်စပ်နိုင်သော ဇာတ်ကောင်များနှင့် နားလည်ရလွယ်ကူသော စကားလုံးများ အသုံးပြုကာ ဤ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအကြောင်းဆွေးနွေးကြစို့” ကာတွန်းဗီဒီယိုကို သရုပ်ဖော်ထားပါသည်။ ဤကာတွန်းစာအုပ်သည် လူငယ်၊ လူကြီးမကျန် စိတ်၀င်တစား ဖတ်ရှုနိုင်သော အသိပညာပေး စာအုပ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ လူငယ်ပညာရေးစင်တာများ၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင်သာမက ပြည်သူ့နီတိပညာရပ်များ ပို့ချပေးနေသော အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာဖတ်ပရိသတ်များအတွက် ရည်ရွယ်ရေးထားသည့်အတွက် ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များ၊ ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာများကို မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပြင်ဆင်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း ဤကာတွန်းစာအုပ်တွင် ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ပက်သက်၍ သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှုများကို စိတ်ပါ၀င်စားသော ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ပရိသတ်များအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။

ဂျန်ဒါခွဲတမ်း ၁၀၁
ဂျန်ဒါခွဲတမ်းအကြောင်းကို ဤ ဂျဲန်ဒါခွဲတမ်း ၁၀၁ (Gender Quota 101) ဗွီဒီယိုတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
d
ဂျန်ဒါခွဲတမ်း ၁၀၁
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် LGBTQI များကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် LGBTQI များကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အားလုံးပါဝင်မှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော နည်းလမ်းအဖြေများကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် အောက်ပါ‌‌ဗွီဒီယိုတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
d
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် LGBTQI များကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ
ဖက်ဒရယ်စနစ်
၁။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာဘာလဲ။
ဤဗီဒီယိုတွင် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ယင်းစနစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို ရှင်းပြထားသည်။ အများသူငှာနားလည်နိုင်ရန်အတွက် မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးသည့်သဘောတရားများကို ရိုးရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဗီဒီယိုရှိ အဓိက
d
၁။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာဘာလဲ။

ဤဗီဒီယိုတွင် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ယင်းစနစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို ရှင်းပြထားသည်။ အများသူငှာနားလည်နိုင်ရန်အတွက် မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးသည့်သဘောတရားများကို ရိုးရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဗီဒီယိုရှိ အဓိကအချက်အလက်များမှာ -

- ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် နိုင်ငံ၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းရှိ မတူညီသောလူအုပ်စုများအကြား အတူတကွနေထိုင်ရန် နည်းလမ်းပံ့ပိုးပေးသည်။

- ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် ဗဟိုအဆင့်နှင့် နိုင်ငံကိုပိုင်းခြားထားသော နယ်မြေဒေသများ (ဥပမာ- တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များ၊ စီရင်စုများ) ပါဝင်သော ဒုတိယအဆင့်ဆိုပြီး အနည်းဆုံးအစိုးရအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်။

- ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ယင်းမတူညီသောလူအုပ်စုများအကြား ဘုံအကျိုးစီးပွားများနှင့်ဆိုင်သော အာဏာကို မျှဝေကျင့်သုံးရန် နည်းလမ်းပေးသည်သာမက ယင်းအုပ်စုများကို ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာအတိုင်းအတာတစ်ခုနှင့် နိုင်ငံ၏ဗဟိုအဆင့် အင်စတီကျူးရှင်းများတွင်ပါဝင်မှုလည်း ရှိစေသည်။

- ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ဗဟိုအဆင့်၌ မည်သည့်အာဏာကို ခွဲဝေရန်သာမက ဗဟိုနှင့်စီရင်စုများ၊ ပြည်နယ်များ (သို့) တိုင်းဒေသကြီးများ၏ အာဏာနှင့်တာဝန်များခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားသည်။

- သို့သော် ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် အရာအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် စနစ်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့် လူနည်းစုများကို အကာအကွယ်ပေးမှု (သို့) ဗဟိုအဆင့်သာမက တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ စီရင်စုအဆင့်များတွင်လည်းအင်စတီကျူးရှင်းများတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်သည်အကုန်အကျများသည်ဆိုသည့် အချက်ကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်ချက်အချို့သည် ဖက်ဒရယ်စနစ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ဖြေရှင်းမှုမပေးနိုင်ပေ။ တစ်ခါတစ်ရံ မတူညီသောအဆင့်များအကြား ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (သို့) သဘာဝဘေးအန္တာရယ်ကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် မူဝါဒများ (သို့) မူဝါဒတုံ့ပြန်မှုများပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင် အခက်အခဲရှိသည်။

ဘာကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသလဲ။
ဤဗီဒီယိုတွင် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ယင်းစနစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို ရှင်းပြထားသည်။ အများသူငှာနားလည်နိုင်ရန်အတွက် မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးသည့်သဘောတရားများကို ရိုးရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဗီဒီယိုရှိ အဓိက
d
ဘာကြောင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသလဲ။

ဤဗီဒီယိုတွင် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ယင်းစနစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏ အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို ရှင်းပြထားသည်။ အများသူငှာနားလည်နိုင်ရန်အတွက် မကြာခဏ ရှုပ်ထွေးသည့်သဘောတရားများကို ရိုးရှင်းစေရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဗီဒီယိုရှိ အဓိကအချက်အလက်များမှာ - - ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် နိုင်ငံ၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းရှိ မတူညီသောလူအုပ်စုများအကြား အတူတကွနေထိုင်ရန် နည်းလမ်းပံ့ပိုးပေးသည်။ - ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင် ဗဟိုအဆင့်နှင့် နိုင်ငံကိုပိုင်းခြားထားသော နယ်မြေဒေသများ (ဥပမာ- တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များ၊ စီရင်စုများ) ပါဝင်သော ဒုတိယအဆင့်ဆိုပြီး အနည်းဆုံးအစိုးရအဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိသည်။  - ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ယင်းမတူညီသောလူအုပ်စုများအကြား ဘုံအကျိုးစီးပွားများနှင့်ဆိုင်သော အာဏာကို မျှဝေကျင့်သုံးရန် နည်းလမ်းပေးသည်သာမက ယင်းအုပ်စုများကို ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာအတိုင်းအတာတစ်ခုနှင့် နိုင်ငံ၏ဗဟိုအဆင့် အင်စတီကျူးရှင်းများတွင်ပါဝင်မှုလည်း ရှိစေသည်။  - ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် ဗဟိုအဆင့်၌ မည်သည့်အာဏာကို ခွဲဝေရန်သာမက ဗဟိုနှင့်စီရင်စုများ၊ ပြည်နယ်များ (သို့) တိုင်းဒေသကြီးများ၏ အာဏာနှင့်တာဝန်များခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့် အကာအကွယ်ပေးထားသည်။ - သို့သော် ဖက်ဒရယ်စနစ်သည် အရာအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည့် စနစ်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့် လူနည်းစုများကို အကာအကွယ်ပေးမှု (သို့) ဗဟိုအဆင့်သာမက တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်၊ စီရင်စုအဆင့်များတွင်လည်းအင်စတီကျူးရှင်းများတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သောကြောင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်သည်အကုန်အကျများသည်ဆိုသည့် အချက်ကဲ့သို့သော စိန်ခေါ်ချက်အချို့သည် ဖက်ဒရယ်စနစ်တစ်ခုတည်းဖြင့် ဖြေရှင်းမှုမပေးနိုင်ပေ။ တစ်ခါတစ်ရံ မတူညီသောအဆင့်များအကြား ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (သို့) သဘာဝဘေးအန္တာရယ်ကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် မူဝါဒများ (သို့) မူဝါဒတုံ့ပြန်မှုများပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင် အခက်အခဲရှိသည်။

ဖက်ဒရယ်စနစ်မိန်ဆက်နိဒါန်း
မတူညီသောအစိုးရအဆင့်များအကြား  လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမျှဝေခြင်းနှင့် ခွဲဝေခြင်း နှစ်ခုစလုံးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ယန္တရားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွင် ပြည်နယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးများ သို့မဟုတ် စီရင်စုများကဲ့သို့သောနယ်မြေများသည် သဘောတူညီထားသောစည်
d
ဖက်ဒရယ်စနစ်မိန်ဆက်နိဒါန်း

မတူညီသောအစိုးရအဆင့်များအကြား  လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာမျှဝေခြင်းနှင့် ခွဲဝေခြင်း နှစ်ခုစလုံးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ယန္တရားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွင် ပြည်နယ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီးများ သို့မဟုတ် စီရင်စုများကဲ့သို့သောနယ်မြေများသည် သဘောတူညီထားသောစည်းမျဥ်းများနှင့်အညီ ဗဟိုအဆင့်၌ အာဏာများကိုခွဲဝေသကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အာမခံထားသည့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုရရှိသည်။ အင်တာနေရှင်နယ်အိုင်ဒီယာ၏ MyConstitution အစီအစဉ်အနေဖြင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ အခြေခံသဘောတရားနှင့် အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးအကြားရှိခြားနားချက်များ၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်၏အားသာချက်နှင့် အားနည်းချက်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်ကိစ္စရပ်များ၊ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံရှိတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း၊ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မတူညီသောအစိုးရအဆင့်အကြားပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း စသောအကြောင်းအရာများကိုမိတ်ဆက်ထားသည့် ပို့ချချက်နှင့်ပါဝါပွိုင့်တင်ပြချက်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်ပါသည်။

နီပေါနိုင်ငံ၏ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းမှ စိန်ခေါ်ချက်များနှင့် သင်ခန်းစာများ
အင်တာနေရှင်နယ်အိုင်ဒီယာ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ခံဖြစ်သော Marcus Brand မှ အင်တာနေရှင်နယ်အိုင်ဒီယာ၏ နီပေါနိုင်ငံရှိ အကြီးတန်းအကြံပေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာရှေ့နေဖြစ်သော Budhi Karki နှင့်တွေဆုံပြီး နီပေါနိုင်ငံ၏ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အစပြုခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ သင်ခန်းစာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကို ဆွေးနွေးထားပါသည်။
d
နီပေါနိုင်ငံ၏ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီခရီးလမ်းမှ စိန်ခေါ်ချက်များနှင့် သင်ခန်းစာများ

အင်တာနေရှင်နယ်အိုင်ဒီယာ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ခံဖြစ်သော Marcus Brand မှ အင်တာနေရှင်နယ်အိုင်ဒီယာ၏ နီပေါနိုင်ငံရှိ အကြီးတန်းအကြံပေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာရှေ့နေဖြစ်သော Budhi Karki နှင့်တွေဆုံပြီး နီပေါနိုင်ငံ၏ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အစပြုခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှ သင်ခန်းစာများနှင့်အတွေ့အကြုံများကို ဆွေးနွေးထားပါသည်။ နီပေါနိုင်ငံ၏အတွေ့အကြုံတွင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမောင်းနှင်သည့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အသုံးဝင်သောသင်ခန်းစာများ ပါဝင်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှု
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ငြိမ်းချမ်း‌ရေးဆုရှင်မှ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကြောင့် အကျဥ်းချခံ ဘဝသို့
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အာဏာသိမ်းခဲ့သည့် တရားမဝင်အာဏာရှင်စစ်အုပ်စု၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ချမှတ်ထားသော ထောင်ဒဏ်နှစ်အရေအတွက်အချို့ လျှော့ချခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများကို International IDEA မြန်မာအစီအစဥ်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သော Marcus Brand သည် TVP ကမ္ဘာ့သတင်းအစီအစဥ်သို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုထားပါသည်။
d
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ငြိမ်းချမ်း‌ရေးဆုရှင်မှ နိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကြောင့် အကျဥ်းချခံ ဘဝသို့

၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အာဏာသိမ်းခဲ့သည့် တရားမဝင်အာဏာရှင်စစ်အုပ်စု၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ချမှတ်ထားသော ထောင်ဒဏ်နှစ်အရေအတွက်အချို့ လျှော့ချခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများကို International IDEA မြန်မာအစီအစဥ်၏ အကြီးအကဲဖြစ်သော Marcus Brand သည် TVP ကမ္ဘာ့သတင်းအစီအစဥ်သို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုထားပါသည်။

စစ်တပ်၏ ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်များ အဘယ်ကြောင့် တရားမ၀င်သနည်း။
International IDEA ၏ မြန်မာအစီအစဉ်အကြီးအကဲဖြစ်သော ဒေါက်တာ Marcus Brand သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် Frontier Myanmar မှစီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည့် "ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စစ်တပ်၏အစီအစဉ်များကို စိစစ်ခြင်း" ဆိုသည့် တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဟောပြောခဲ့ပါသည်။
d
စစ်တပ်၏ ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်များ အဘယ်ကြောင့် တရားမ၀င်သနည်း။

International IDEA ၏ မြန်မာအစီအစဉ်အကြီးအကဲဖြစ်သော ဒေါက်တာ Marcus Brand သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လတွင် Frontier Myanmar မှစီစဉ်ကျင်းပခဲ့သည့် "ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စစ်တပ်၏အစီအစဉ်များကို စိစစ်ခြင်း" ဆိုသည့် တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဟောပြောခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်တပ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီသည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း တရားမ၀င်စစ်အစိုးရဖြစ်သော နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ (SAC) နှင့် တရားမဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် စစ်တပ်၏ “ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်” တို့သည် ယင်းတို့ဘာသာ ‘ရွေးကောက်ပွဲ’ဟု ခေါ်သည့် အတုအယောင်အစီအစဉ်တစ်ရပ် စီစဉ်နေသည်။

ဒေါက်တာ Marcus Brand မှ စစ်တပ်၏ အစီအစဉ်သည် အဘယ်ကြောင့်တရားမဝင်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက မည်သို့တုံ့ပြန်သင့်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

တရားမဝင်မှု - မြန်မာစစ်တပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖြစ်ပြောဆိုခြင်းကို ဆန်းစစ်စစ်ဆေးခြင်း
​​​​​​​မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှု ဒုတိယနှစ်မြောက် အကြိုနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် International IDEA တို့ပူးတွဲကျင်းပသည့် အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ တရားမဝင်မှု - မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်၏ မြန်မာအစိုးရအဖြစ်ပြောဆိုမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ၏တုံ့ပြန်မှုအား အားဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုသည့် နောက်ဆုံးထုတ် conference room စာတမ်းအား မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
d
တရားမဝင်မှု - မြန်မာစစ်တပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖြစ်ပြောဆိုခြင်းကို ဆန်းစစ်စစ်ဆေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံရှိ တရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှု ဒုတိယနှစ်မြောက် အကြိုနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် International IDEA တို့ပူးတွဲကျင်းပသည့် အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ တရားမဝင်မှု - မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်၏ မြန်မာအစိုးရအဖြစ်ပြောဆိုမှုနှင့် နိုင်ငံတကာ၏တုံ့ပြန်မှုအား အားဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုသည့် နောက်ဆုံးထုတ် conference room စာတမ်းအား မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူမျိုးတုံးတိုက်ခိုက်မှုအောက်မေ့ခြင်း
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်ခဲ့သော ခြောက်နှစ်က ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူမျိုးတုံးတိုက်ခိုက်မှုများအား အောက်မေ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းသော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးတွင် ၎င်းတို့အပြည့်အ၀ ပါဝင်မှုရှိစေရန်အတွက် ကတိပြုပါသည်။
d
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူမျိုးတုံးတိုက်ခိုက်မှုအောက်မေ့ခြင်း

ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် လွန်ခဲ့သော ခြောက်နှစ်က ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် လူမျိုးတုံးတိုက်ခိုက်မှုများအား အောက်မေ့ပြီး လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းသော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးတွင် ၎င်းတို့အပြည့်အ၀ ပါဝင်မှုရှိစေရန်အတွက် ကတိပြုပါသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ NUG ၏ထုတ်ပြန်ချက်သည် လမ်းကြောင်းမှန်သို့ရောက်ရန် အားတက်စရာခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဖယ်ကျဉ်ချန်လှပ်မှုအလေ့အထများနှင့် မှားယွင်းစွာထင်မြင်ယူဆအမုန်းထားမှုများကို ပြန်လည်ဖျောက်ဖျက်ရမည့် ရှည်လျားသောလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစဖြစ်သည်။ တရားမျှတမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတို့ကို မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည်။ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီနည်းကျလူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်မှုတွင် နိုင်ငံသားများသည် တန်းတူညီတူပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနှင့် အပြည့်အဝ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြစ်ရမည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာဒီမိုက‌ရေစီနေ့အခမ်းအနားတွင် Dr Marcus Brand ၏ မိန့်ခွန်း
ယနေ့ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားတွင် International IDEA အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူပေါင်း ထောင်ချီ၏ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရမှုများ၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စစ်တပ်က မတရားသဖြင့် အာဏာသိမ်းယူရန် ကြိုးပမ်းမှုပြီးနောက် ပြည်သူများ၏ အနစ်နာခံမှုများကို အသိအမှတ်ပြုကာ လေးစားကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။
d
၂၀၂၃ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာဒီမိုက‌ရေစီနေ့အခမ်းအနားတွင် Dr Marcus Brand ၏ မိန့်ခွန်း

လေးစားရပါသော ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသမီးများနှင့် လူကြီးမင်းများခင်ဗျာ

ယခုကဲ့သို့ မင်္ဂလာရှိသော အခမ်းအနားတွင် ပါဝင်ပြောကြားရန်အတွက် ဖိတ်ကြားပေးပါသော ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံလွှတ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဦးစွာပထမ ပြောကြားလိုပါသည်။

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားရန်၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်နှင့် ပံ့ပိုးကူညီရန် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိထား သော အစိုးရများအကြားဖွဲ့စည်းထားသည့် တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် International IDEA အတွက် နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့သည် နှစ်တစ်နှစ်၏ အရေးပါဆုံးအခမ်းအနားများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယနေ့တွင်  တက်ရောက်ပြောကြားခွင့်ရသည့်အတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။

International IDEA အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်သူပေါင်း ထောင်ချီ၏ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရမှုများ၊ အထူးသဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စစ်တပ်က မတရားသဖြင့် အာဏာသိမ်းယူရန် ကြိုးပမ်းမှုပြီးနောက် ပြည်သူများ၏ အနစ်နာခံမှုများကို အသိအမှတ်ပြုကာ လေးစားကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။

International IDEA သည် ရွေး‌ကောက်ခံ မြန်မာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရနှင့် NUCC တွင် ပါဝင်သည့် သက်ဆိုင်သူအသီးသီးကို ပညာရပ်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များနှင့် အကူအညီ များကို ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည်။ ဒီမိုကရေစီသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းအကြောင်း များသာမက စိတ်ဓာတ်ခံယူချက်၊ သဘောထားနှင့် ဆက်ဆံရေးများလည်း ပါဝင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်ပါသည်။ အန္တိမအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီသည် နိုင်ငံသားများအကြားနှင့် နိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံတော် အကြား ယုံကြည်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။

နွေဦးတော်လှန်ရေးသည် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ တော်လှန်ရေးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီ တည်ရှိခဲ့ သော စနစ်ကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်သာမက လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတို့ကို အခြေခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းနေထိုင်ကြသူများ၏ မတူကွဲပြားမှုများကို အသိအမှတ်ပြုသည့် အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေးကို ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ဤတော်လှန်‌ရေးကို ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ရာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဖက်ဒရယ်ဒီမိုက‌ရေစီပဋိညာဥ်သည် ဤကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်အတွက်  ပဓာနကျသည့် အခြေခံစာရွက် စာတမ်းဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပြီး ဤပဋိညာဥ်ပြဋ္ဌာန်းမှုဖြစ်မြောက်‌ရေးအတွက် NUCC နှင့် ပြည်သူ့ ညီလာခံတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများအားလုံးကို ဂုဏ်ယူပါသည်။

ဒီမိုကရေစီသည် ငြိမ်းချမ်းသော အနာဂတ်အတွက် သော့ချက်ဖြစ်ပေရာ ၎င်းသည် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေး သို့မဟုတ် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံအများစုက အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်သာ မဟုတ်ကြောင်း သိရှိနားလည်ဖို့ရန် အလွန်အ‌ရေးကြီးပါသည်။ ဒီမိုကရေစီသည် လူနည်းစုများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ အားလုံးအပေါ် တသမတ်တည်း လွှမ်းခြုံမှုရှိသော တန်းတူညီမျှ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊  လွတ်လပ်သော တရားစီရင်‌ရေးမှတဆင့် တရားမျှတမှုကို ထိရောက်စွာ လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ရေး၊ သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်မှုနှင့် လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်း ရေးအင်စတီကျူးရှင်းများရှိရေးတို့ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကျင့်သုံးသူတိုင်းအနေဖြင့် ထိရောက်သော တာဝန်ခံမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့ရှိရေးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ စွမ်းဆောင် နိုင်မှု အားပေးမြှင့်တင်ရေးနှင့် ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှုရှိရေးတို့လည်း ပါဝင်သည်။

ယနေ့ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များ၏ ကတိကဝတ်များဖြစ်သည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် အားလုံးပါဝင်မှုရှိ‌‌‌ရေး၊ အထူးသဖြင့် လူငယ်များနှင့် နောင်အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်များအတွက် အထူးဂရု ထားမှုရှိ‌ရေးကို ကြားသိရသည်မှာ အလွန်အားတက်ဖွယ်ကောင်းပါသည်။  ပြည်နယ်အဆင့်၊ ဒေသန္တရအဆင့် အပါအဝင် အဆင့်အားလုံးရှိ သက်ဆိုင်သူအားလုံးနှင့် အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူများအတွက် ဤအိပ်မက် အမှန်တကယ်ဖြစ်မြောက်ရေး လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ပြမျဉ်း

ြန်မာနိုင်ငံသည် လွတ်လပ်‌ရေးရရှိပြီး‌နောက် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေသုံးရပ် ‌ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၇ခုနှစ်၊ ၁၉၇၄ခုနှစ် နှင့် ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အ‌ခြေခံ ဥပ‌ဒေများဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၇ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေသည် ၁၉၄၈ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး‌နေဝင်း ဦး‌ဆောင်၍ တပ်မ‌တော်က အာဏာသိမ်းခဲ့ချိန် ၁၉၆၂ခုနှစ်အထိ အတည်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၇၄ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေကို သမ္မတဦးစန်းယုဦး‌ဆောင်သည့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီက ‌ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၁၉၇၄ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ခုနှစ် ဆိုင်းငံ့ချိန်အထိ အတည်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအချိန်ပြမျဥ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ အဓိကအဖြစ်အပျက်များကို တင်ပြထားပါသည်။

 

 

မြန်မာ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအစီအစဥ်ကို အောက်ပါတို့မှ ကူညီပံ့ပိုးထားသည်။

FinlandNorwegian MFALUXEMBOURG Logo