My Constitution Myanmar Publications

စာအုပ်စာတမ်းများ

International IDEA မှ ရေးသားထုတ်ဝေသော မြန်မာဘာသာဖြင့် ရရှိနိုင်သည့် စာအုပ်စာတမ်းများ

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ခြင်း

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ အခြေခံသဘောတရား နှင့် အယူအဆများ

(Primer: What is a Constitution?)

ဒီမိုကရေစီအရည်အသွေးအား အကဲဖြတ်ခြင်း

(Assessing the Quality of Democracy - Overview)

တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီ

(Primer: Direct Democracy)

 

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အခြေခံအကြောင်းအရာများ

(The Fundamentals of a Constitution)

Electoral System Design MY

ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဒီဇိုင်း

(Electoral System Design)

Emergency Powers

အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ

(Emergency Powers)

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

(Primer: Constitutional Amendment Procedures)

A Practical Guide to Constitution Building

 

Local Democracy

ဒေသန္တရ ဒီမိုကရေစီစနစ်

(Local Democracy)

နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် သဘာဝသယံဇာတ အုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒဖော်ဆောင်ရေးအတွက် လက်တွေ့လမ်းညွှန်

(Political Parties and Natural Resource Governance: a practical guidebook for developing resource policy positions)

Democracy and Deep Rooted Conflict

ဒီမိုကရေစီနှင့် နက်ရှိုင်းသောပဋိပက္ခများ

(Democracy and Deep Rooted Conflict)

 

 

 

ဖက်ဒရယ်စနစ် နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအာဏာလျှော့ချခြင်း

နယ်မြေပိုင်းခြားထားသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံစံအခင်းအကျင်း

(Constitution Design for Territorially divided society)

ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်

(Self Determination)

ဖက်ဒရယ်စနစ်

(Federalism

နိုင်ငံတော်မှခွဲထွက်ခြင်း

(Secession)

The Division of Powers in Federations

ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများတွင် အာဏာခွဲဝေခြင်း

(The Division of Powers in Federations)

Reconciliation After Violent Conflict MY

အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခလွန် ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး

(Reconciliation After Violent Conflict)

 

တရားစီရင်ရေး

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးများ၏ အဓိကအကြောင်းအရာများ

(The Fundamentals of Constitutional Courts)

Courts in Federal Countries

ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံများရှိ တရားရုံးများ

(Courts in Federal Countries)

Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability

တရားရေးဆိုင်ရာ ရာထူးများ၏ တည်မြဲပိုင်ခွင့်၊ ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ အထူးကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် တာဝန်ခံမှု

(Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability)

တရားသူကြီးများ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်း

(Primer: Judical Appointments)

       

 

အစိုးရစနစ်များ (အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ဥပ‌ဒေပြုရေး)

Bicameralism

ဥပဒေပြုလွှတ်တော် နှစ်ရပ်ထားရှိခြင်း

(Bicameralism)

Should Ministers be Members of the Parliament?

ဝန်ကြီးများသည် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သင့်ပါသလား။

(Should Ministers be Members of the Legislature?)

ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မပါဝင္ေသာ သမၼတမ်ား

(Primer: Non-Executive President in Parliamentary Democracies)

           

 

ပဋိပက္ခလွန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ခြင်း

ထိလွယ်ရှလွယ်အခြေအနေများနှင့် ပဋိပက္ခသက်ရောက်မှုရှိသည့် နယ်မြေဒေသများရှိ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ

(Substate Constitutions in Fragile and Conflict-Affected Settings)

Sequencing Peace Agreements and Constitutions in the Political Settlement Process

နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းချက်လုပ်ငန်းစဥ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်များနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို ရှေ့နောက်စီစဥ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(Sequencing Peace Agreements and Constitutions in the Political Settlement Process)

Selecting Constitution-Making Bodies in Fragile and Conflict-Affected Settings

ထိလွယ်ရှလွယ်အခြေအနေ နှင့် ပဋိပက္ခသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဒေသများတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း

(Selecting Constitution-Making Bodies in Fragile and Conflict-Affected Settings)

Interim Constitutions: Peacekeeping and Democracy-Building Tools

ကြားဖြတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ - ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးနည်းလမ်းများ

(Interim Constitutions: Peacekeeping and Democracy-Building Tools)

       

 

မတူကွဲပြားမှု နှင့် မေ့လျော့ခံလူအုပ်စုများ

အမျိုးသမီးများ သာတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆန်းစစ်ချက်

(Constitution Assessment for Womens Equality)

ပဋိပက္ခနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဥ်မှ အမျိုးသမီးများ

(Women in Conflict and Peace)

Protecting Ethnic Minorities within Minorities - Myanmar

တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအတွင်းမှ လူနည်းစုလူမျိုးများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း

(Protecting Ethnic Minorities within Minorities)

           

 

အခြား 

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒီမိုကရက္တစ္ ခက္ဆစ္အသံုးအႏႈန္းမ်ား        

 

အောက်ပါတို့မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ ‘
Support